Duivelshoek.be

Garageverkoop - Rommelmarkt

Info deelnemers

De bewoners van de deelnemende straten krijgen een aantal maanden op voorhand een kleine flyer in de bus. Deze flyer kondigt aan op welke datum de rommelmarkt en garageverkoop zal doorgaan. Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven, stel op de dag zelf gewoon je spullen uit op je oprit of terras, in je voortuin of in je garage.

De rommelmarkt is geopend van 9u tot 17u, al is het mogelijk dat er vanaf 8u al opkopers komen kijken. Geen zin om in je eentje deel te nemen? Vraag dan je familie en vrienden om je te komen vergezellen, en hun spullen ook bij jou te komen plaatsen. Praat er ook over met je buren. Er worden geen standplaatsen verhuurd aan externe standhouders.

Laat je verkoopstand goed opvallen met bv. versiering met ballonnen. Maak ook zelf reclame op internet, zoals Facebook, Twitter, enz…

Je mag géén gebruik maken van de openbare weg voor je verkoopstand. Wij vernemen van Stad Antwerpen dienst Evenementen dat zij voor deze garageverkoop geen toelatingen geven om de stoep te gebruiken. De informatie op onze aankondigingsfolder is dus niet van toepassing betreffende het doen van een aparte aanvraag op de website van Stad Antwerpen. De aanvraag zal dan helaas worden afgewezen. Hopelijk kunnen we hier in de toekomst een oplossing voor vinden.


Deelnamevoorwaarden:

  • Deelname is gratis. Je dient wel een bewoner te zijn van één van de deelnemende straten. Familie en vrienden mogen natuurlijk ook bij jou hun spullen te koop aanbieden.

  • Het is niet mogelijk om standplaatsen te huren.

  • Deelname is op eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ongevallen, diefstal e.d.m. die voortkomen uit je deelname.

  • Het is niet toegestaan om illegale zaken te koop aan te bieden, alsook andere zaken die niet toegestaan zijn op openbare markten, zoals o.a. illegale kopies van media, levende en opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen, rookwaren, pornografisch materiaal, e.d.m.

  • Probeer je stand zo opvallend mogelijk te maken, bijv. door het ophangen van ballonnen aan je voorgevel of brievenbus.

  • Er wordt geen materiaal voorzien, je dient zelf te voorzien in eventuele tafels, tent, e.d.m.

  • Je hoeft voor onze garageverkoop geen aanvraag in te dienen bij Stad Antwerpen om deel te nemen. Je mag echter geen gebruik maken van de openbare weg.

  • De straten zelf worden niet parkeer- en autovrij gemaakt, en moeten dus te allen tijde vrij gehouden worden voor het doorgaand verkeer en hulpdiensten.

Voor meer informatie, flyers en affiches, zie de contactgegevens via "contact".

Onze aanvraag bij Stad Antwerpen kan je hier raadplegen:

Duivelshoek Garageverkoop aanvraag.pdf